Med glädje och tacksamhet såhär jag under 2017 gått in i ett härligt nytt äventyr - ett H J Ä R T E projekt, tillsammans med en fantastisk och inspirerande person, väninna och nu businesspartner, Petra Liljeblad. Ett företag som tillverkar och säljer handgjorda Yoga-inspirerade smycken. Ett projekt där en del av vinsten kommer att gå till barn med dövblindhet. 


www.amandasmalas.com

 Amanda är ett namn med latinskt ursprung med betydelsen "den älskvärda", ordagrant "Hon som bör älskas"

Petra och jag är båda föräldrar till ett barn med dövblindhet. Funktionsnedsättningar som kombinerade utmanar den som drabbas med stor kraft. Min son Thomas (Tommy) gick bort vid 9 års ålder och Petras dotter Amanda är 15 år.

Jag arbetar som kurator med barn som är dövblinda och Petra är, förutom sitt arbete inom Projektledning och sina yogalärarstudier, djupt engagerad i olika projekt mot familjer som har barn med dövblindhet genom Förbundet Sveriges Dövblinda (www.fsdb.org)

Vi har båda tvingats hitta verktyg för att orka hantera vardagen och livet och vi är idag passionerat engagerade i att hjälpa inte bara oss själva utan människor omkring oss till bättre hälsa, på alla nivåer. Jag med inriktning på läkande samtal, Mindfulness och selfcompassion. Petra med yoga och sitt arbete med projekt riktade mot familjer som har barn med dövblindhet, nu senast FSDBs 'Verktyg för bättre hälsa'.

Forskning visar att de som formulerar en medveten avsikt/intention som en del av ett personligt mål, t ex i sitt träningsschema eller inplanerade meditationer, har statistiskt sett en högre sannolikhet att nå sina mål. En intention kan t ex vara att stressa mindre, eller att våga gå sin egen väg.

Varje smycke som säljs i vår butik bär på en intention, en som vi har formulerat eller som du själv kopplar till smycket. När vi bär vårt mala påminns vi om den intention vi har just nu. Malas har sedan länge använts inom hinduismen och buddhismen. Där representerar 108 pärlor 1- Ett ting, 0- Ingenting och 8- Allting (oändligheten). 108 står då för alla dessa i ett och samma tal – Enheten, Tomheten och Oändligheten. Den 109:e större pärlan/stenen symboliserar tacksamhet och närhet till livet självt.


För mer info kontakta oss på info@amandasmalas.com