Vad är Mindfulness?


Det finns många grenar inom Mindfulness och här beskriver vi en tolkning.


Mindfulness är en lättillgänglig, icke religiös livsfilosofi där fokus ligger i att ta tillvara på nuet och vara uppmärksam i det pågående ögonblicket (Kabat Zinn, 1994). Genom att vi lär oss att bli mer närvarande i nuet vaccinerar vi oss inför framtida stresspåslag, vi utvecklar en resiliens mot att drabbas svårt av det svåra. Livet är fullt av svåra händelser, vi kan inte värja oss mot det. Men vi kan utvecklas i hur vi möter det som sker.


En stressreaktion uppkommer många gånger av negativa tankebanor som leder in kroppen till ett stresspåslag. Om vi lär oss att kontrollera tankebanorna och undvika stresspåslaget kan stressen betraktas som ett onödigt livslidande. Med hjälp av Mindfulness kan vi påverka hjärnan och hantera känslor och tankar även under stress (Schenström, 2009). Användningen av MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) har under de senaste åren ökat inom hälso- och sjukvården (Kroese, 2003). 


Mindfulness har sitt ursprung från buddismen. En professor på University of Massachusetts Medical Centre vid namn John Kabat-Zinn är upphovsman till Mindfulness. Kabat-Zinn hämtade inspiration från buddism och avlägsnade religiöst innehåll (Kabat-Zinn, 1990). Mindfulness kom till västvärlden i början av 1990- talet och har därefter använts inom olika områden kring hälso- och sjukvården (Kabat- Zinn, 1994). Grundprincipen för Mindfulness är medveten närvaro, där människan ska leva i nuet genom att öka medvetenheten om sig själv, sina tankar och känslor samt det som sker runtomkring i det upplevda ögonblicket. 


Mindfulness består av tre byggstenar där målet är att uppnå största möjliga närvaro och
medvetenhet i nuet. Byggstenarna är intention, fokus på upplevelsen (nuets ögonblick) och icke dömande. Intention innebär att man ska bli mer medveten om hur verkligheten ser ut. Alternativen till lösningar blir på så sätt klarare och målet är att människan agerar mer klokt och förnuftigt. Fokus på upplevelsen innebär att koncentrera sig på just den information som tas in. Med ett skärpt medvetande och ökad uppmärksamhet kommer förhoppningsvis förståelsen för den givna informationen att få en annan betydelse. Målet med fokus på upplevelsen är att öka koncentrationen och fokusera på det som händer i ögonblicket och därmed uppnå större harmoni med sig själv. Icke dömande, som är den tredje och sista byggstenen, handlar om att stå på en värderingsfri grund. För att uppnå en bättre upplevd hälsa bör deltagaren ha en värderingsfri och icke dömande förhållning. Mindfulness Based Stress Reduction är ett särskilt utformat program för stresshantering (Williams, Teasdale, Segal & Kabat- Zinn).